ทีมบรรณาธิการ

Editor in Chief                 

            Assoc Asst. Prof. Dr.Rapiphun        Janmanee                  Pibulsongkram Rajabhat University  Thailand

 Editorial board

            Assoc. Prof. Dr.Charlie                     Navanugraha            Nakhon Phanom University Thailand

            Assoc. Prof. Preeyanan                    Sanpot                        University of Phayao Thailand

            Assoc. Prof. Wg. Cdr. Dr.Tossapon   Boongoen               Mae Fah Luang University Thailand

            Asst. Prof. Dr.Sahanat                      Phetsri                        Kasetsart University Thailand

            Asst. Prof. Dr.Orasa                         Tetiwat                        Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand

            Assoc. Prof. Dr.Wandee                  Wattanachaiyingcharoen  Naresuan University Thailand

            Assoc. Prof. Somchai                       Kritpolwiwattana      Naresuan University Thailand

            Assoc. Prof. Sumrit                          Mopoung                   Naresuan University Thailand

            Asst. Prof. Dr.Nithra                         Kitreerawutiwong   Naresuan University Thailand

            Assoc. Prof. Dr.Touchkanin            Jongjitvimol               Pibulsongkram Rajabhat University Thailand

            Asst. Prof. Dr.Kittika                       Sungkawadee            Pibulsongkram Rajabhat University Thailand

            Asst. Prof. Dr.Thunwadee             Srithawirat                  Pibulsongkram Rajabhat University Thailand

            Asst. Prof. Dr.Anong                      Srisopa                        Pibulsongkram Rajabhat University Thailand

            Asst. Prof. Dr.Anchana                 Preechaworapun        Pibulsongkram Rajabhat University Thailand

            Asst. Prof. Anongnart                  Kongpracha                 Pibulsongkram Rajabhat University Thailand

 Journal Manager

            Ms.Sukanya                                   Samutkhet                    Pibulsongkram Rajabhat University  Thailand