การวิจัยเชิงนโยบาย

Main Article Content

วาโร เพ็งสวัสดิ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เพ็งสวัสดิ์ว. (1). การวิจัยเชิงนโยบาย. SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), 1-14. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10210
Section
Research Article