ผลของปริมาณแคลลัสต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำมันของเซลล์แขวนลอยเอนโดสเปิร์มสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)

Authors

  • กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • ธนะชัย พันธ์เกษมสุข คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

Keywords:

สบู่ดำ, เซลล์แขวนลอยเอนโดสเปิร์ม, ปริมาณน้ำมัน, Jatropha curcas L., Endosperm suspended cell, Oil content

Abstract

ผลของปริมาณแคลลัสต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำมันของเซลล์แขวนลอยเอนโดสเปิร์มสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)

Author Biographies

กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

Downloads

How to Cite

ภาษิตวิไลธรรม ก., & พันธ์เกษมสุข ธ. (2014). ผลของปริมาณแคลลัสต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำมันของเซลล์แขวนลอยเอนโดสเปิร์มสบู่ดำ (Jatropha curcas L.). Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 76–86. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20042

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)