ผลของการใช้แป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด

Authors

  • ชุติมา เลิศลักษมี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Keywords:

แป้งข้าวเหนียว, แป้งชุบทอด, การให้ความร้อนร่วมกับความชื้น, waxy rice flour, fried batter, heat-moisture treatment

Abstract

ผลของการใช้แป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด

Author Biography

ชุติมา เลิศลักษมี, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Downloads

How to Cite

เลิศลักษมี ช. (2014). ผลของการใช้แป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 55–63. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20040

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)