การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

Authors

  • อธิปัตย์ คลี่สุนทร

Keywords:

การวางแผน, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ, ผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

Abstract

การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

How to Cite

คลี่สุนทร อ. (2014). การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 21–31. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20037

Issue

Section

บทความวิชาการ