ประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะโม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • โชติ บดีรัฐ

Keywords:

ความเข้มแข็งของชุมชน, เศรษฐกิจ, ชุมชนบ้านตะโม่, strengthen the community, economy, bantamo community,

Abstract

ประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะโม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Author Biography

โชติ บดีรัฐ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

How to Cite

บดีรัฐ โ. (2014). ประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะโม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 14(2), 80–92. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17427

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)