ผลของน้ำยาฟอกผ้าขาวต่อการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นม่วงเทพรัตน์

Authors

  • กิตติศักดิ์ โชติิกเดชาณรงค์

Keywords:

โซเดียมไฮโปครอไรท์, สภาวะการฟอกฆ่าเชื้อ, ม่วงเทพรัตน์, sodium hypochlorite, sterilization conditions, Persian Violet,

Abstract

ผลของน้ำยาฟอกผ้าขาวต่อการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นม่วงเทพรัตน์

How to Cite

โชติิกเดชาณรงค์ ก. (2014). ผลของน้ำยาฟอกผ้าขาวต่อการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นม่วงเทพรัตน์. Life Sciences and Environment Journal, 14(2), 34–43. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17420

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)