ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กับการบริการชุมชน

Authors

  • ทิพวัลย์ จิตตะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

Abstract

-

Downloads

How to Cite

จิตตะวิกุล ท. (2014). ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กับการบริการชุมชน. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 116–127. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17403

Issue

Section

บทความวิชาการ