เหยียบขี้ไก่ให้ฝ่อ

Authors

  • วิชาญ ก่องตาวงษ์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ก่องตาวงษ์ ว. (2014). เหยียบขี้ไก่ให้ฝ่อ. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 67–81. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17396

Issue

Section

บทความวิชาการ