พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Authors

  • จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Abstract

-

Downloads

How to Cite

สินธุนาวา จ. (2014). พลังงานและสิ่งแวดล้อม. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 44–50. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17393

Issue

Section

บทความวิชาการ