นักเรียนเป็นศูนย์กลาง : ความเข้าใจผิดที่ต้องรีบแก้ไข

Authors

  • สุมณฑ พรหมบุตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Abstract

-

Downloads

How to Cite

พรหมบุตร ส. (2014). นักเรียนเป็นศูนย์กลาง : ความเข้าใจผิดที่ต้องรีบแก้ไข. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 30–32. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17391

Issue

Section

บทความวิชาการ