คิดผิดเห็นผิดก็ทำผิด : กรณีปฏิรูปการศึกษา

Authors

  • สุมณฑา พรหมบุตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Abstract

-

Downloads

How to Cite

พรหมบุตร ส. (2014). คิดผิดเห็นผิดก็ทำผิด : กรณีปฏิรูปการศึกษา. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 25–29. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17390

Issue

Section

บทความวิชาการ