แนวทางการดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Authors

  • วิโรจน์ วิโรจน์ รองประธานคณะกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Abstract

-

Downloads

How to Cite

วิโรจน์ ว. (2014). แนวทางการดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 14–24. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17389

Issue

Section

บทความวิชาการ