หัววัดสนามแม่เหล็ก

Authors

  • วิชาญ ก่องตาวงษ์ รองศาสตราจารย์ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ก่องตาวงษ์ ว. (2014). หัววัดสนามแม่เหล็ก. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 53–66. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17374

Issue

Section

บทความวิชาการ