การวิจัยมัลติมีเดียช่วยสอน วิชาชีวเคมี 1

Authors

  • ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์ -

Abstract

-

Downloads

How to Cite

บุญยะรัตน์ ฤ. (2014). การวิจัยมัลติมีเดียช่วยสอน วิชาชีวเคมี 1. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 141–149. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17372

Issue

Section

บทความวิชาการ