คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์

Authors

  • สมพงษ์ ธรรมพงษา ศาสตราจารย์ ดร. สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ธรรมพงษา ส. (2014). คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 33–34. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17369

Issue

Section

บทความวิชาการ