การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครพิษณุโลก

Authors

  • เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมยนตรีนครพิษณุโลก

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ชามพูนท เ. (2014). การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 79–82. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17360

Issue

Section

บทความวิชาการ