ภัยเงียบที่ต้องระวัง

Authors

  • ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์ รองศาสตราจารย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

บุญยะรัตน์ ฤ. (2014). ภัยเงียบที่ต้องระวัง. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 23–26. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17359

Issue

Section

บทความวิชาการ