การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางอินโดจีน

Authors

  • นิธิศักดิ์ ราชพิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ราชพิตร น. (2014). การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางอินโดจีน. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 75–78. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17355

Issue

Section

บทความวิชาการ