พลังแผ่นดินภาคเหนือตอนล่าง

Authors

  • พลเดช ปิ่นประทีป สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กทม.

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ปิ่นประทีป พ. (2014). พลังแผ่นดินภาคเหนือตอนล่าง. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 59–64. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17353

Issue

Section

บทความวิชาการ