การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

Authors

  • ประมวล ศิริผันแก้ว นายกสมาคมครูวิทยาศษสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ศิริผันแก้ว ป. (2014). การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 53–56. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17351

Issue

Section

บทความวิชาการ