ป่าชุมชน

Authors

  • ฝ่ายส่งเสริมปลูกสร้างและบำรุงป่า - สนง.ป่าไม้เขตพิษณุโลก

Abstract

-

Downloads

How to Cite

- ฝ. (2014). ป่าชุมชน. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 44–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17350

Issue

Section

บทความวิชาการ