คณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร

Authors

  • สมพงษ์ ธรรมพงษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ธรรมพงษา ส. (2014). คณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 9–12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17344

Issue

Section

บทความวิชาการ