นิวเคลียร์…..น่ากลัวจริงหรือ ?

Authors

  • สมพร จองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาเคมี อุปนายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

Abstract

-

Downloads

How to Cite

จองคำ ส. (2014). นิวเคลียร์….น่ากลัวจริงหรือ ?. Life Sciences and Environment Journal, 5(1-2), 9–20. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17167

Issue

Section

บทความวิชาการ