เปิดโลกเคมีศาสตร์แห่งสสาร

Authors

  • พิทักษ์ อยู่มี ดร. สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

อยู่มี พ. (2014). เปิดโลกเคมีศาสตร์แห่งสสาร. Life Sciences and Environment Journal, 5(1-2), 5–8. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17166

Issue

Section

บทความวิชาการ