โรคสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบปฐมภูมิจากอะมีบา

Authors

  • วิรัช อยู่แสง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

อยู่แสง ว. (2014). โรคสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบปฐมภูมิจากอะมีบา. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 73–76. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17162

Issue

Section

บทความวิชาการ