อิทธิพลของเครื่องสำอางต่อผิวหนัง

Authors

  • ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

บุญยะรัตน์ ฤ. (2014). อิทธิพลของเครื่องสำอางต่อผิวหนัง. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 63–66. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17160

Issue

Section

บทความวิชาการ