มากินกระชายกันเถอะ

Authors

  • รัชนีภรณ์ ภู่กร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ภู่กร ร. (2014). มากินกระชายกันเถอะ. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 61–62. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17159

Issue

Section

บทความวิชาการ