แนวคิดในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

Authors

  • ชุมพล เสมาขันธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

เสมาขันธ์ ช. (2014). แนวคิดในการวิเคราะห์องค์ประกอบ. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 54–60. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17158

Issue

Section

บทความวิชาการ