เอมไบรโอนิกสเต็มเซลล์

Authors

  • อุไรวรรณ วิจารณกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

วิจารณกุล อ. (2014). เอมไบรโอนิกสเต็มเซลล์. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 46–48. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17156

Issue

Section

บทความวิชาการ