ประวัติของจำนวนและตัวเลข

Authors

  • รัตนพร บ่อคำ

Abstract

-

Downloads

How to Cite

บ่อคำ ร. (2014). ประวัติของจำนวนและตัวเลข. Life Sciences and Environment Journal, 9(1-2), 42–50. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17151

Issue

Section

บทความวิชาการ