มาลาเรีย - โรคเก่า หรือโรคใหม่?

Authors

  • เชิดชัย โพธิ์ศรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

โพธิ์ศรี เ. (2014). มาลาเรีย - โรคเก่า หรือโรคใหม่?. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 33–41. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17148

Issue

Section

บทความวิชาการ