จากนาโนเทคโนโลยีสู่นาโนศึกษาในระดับโรงเรียน

Authors

  • พิทักษ์ อยู่มี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

อยู่มี พ. (2014). จากนาโนเทคโนโลยีสู่นาโนศึกษาในระดับโรงเรียน. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 25–28. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17144

Issue

Section

บทความวิชาการ