เทคโนโลยี WiMAX กับชีวิตไร้สาย

Authors

  • กิตติพงษ์ สุวรรณราช ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

สุวรรณราช ก. (2014). เทคโนโลยี WiMAX กับชีวิตไร้สาย. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 21–24. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17143

Issue

Section

บทความวิชาการ