องค์ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์

Authors

  • ประวิตร ชูศิลป์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ชูศิลป์ ป. (2014). องค์ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 10–20. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17141

Issue

Section

บทความวิชาการ