วัสดุศาสตร์เบื้องต้น

Authors

  • ทวี ตันฆศิริ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ตันฆศิริ ท. (2014). วัสดุศาสตร์เบื้องต้น. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 4–9. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17139

Issue

Section

บทความวิชาการ