มาใช้เครื่องสำอางจากครัวเรือนกันเถอะ

Authors

  • กุลยา จันทร์อรุณ รองศาสตราจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

จันทร์อรุณ ก. (2014). มาใช้เครื่องสำอางจากครัวเรือนกันเถอะ. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 74–76. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17130

Issue

Section

บทความวิชาการ