เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น)

Authors

  • เชิดชัย โพธิ์ศรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาราม

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

โพธิ์ศรี เ. (2014). เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น). Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 62–73. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17129

Issue

Section

บทความวิชาการ