อินดักทีฟลี คัพเพิล พลาสมา อิมมิสชัน สเปกโทรสโกป 

Authors

  • ศิริรัตน์ พันธ์เรือง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่างเทคนิคเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

พันธ์เรือง ศ. (2014). อินดักทีฟลี คัพเพิล พลาสมา อิมมิสชัน สเปกโทรสโกป . Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 53–61. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17125

Issue

Section

บทความวิชาการ