แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก

Authors

  • สมบูรณ์ คำเตจา อาจารย์สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

คำเตจา ส. (2014). แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 54–56. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17121

Issue

Section

บทความวิชาการ