การปลูกต้นไม้ กับ การแก้ปัญหาโลกรอ้ น

Authors

  • รุ้งเพชร แข็งแรง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

แข็งแรง ร. (2014). การปลูกต้นไม้ กับ การแก้ปัญหาโลกรอ้ น. Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 59–62. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17073

Issue

Section

บทความวิชาการ