เทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟิก PISPU

Authors

  • กฤติกา สังขะวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

-

Downloads

How to Cite

สังขะวดี ก. (2014). เทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟิก PISPU. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 112–118. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17070

Issue

Section

บทความวิชาการ