ปุ๋ยไนโตรเจน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Authors

  • ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
  • อภิชาต โหมดตาด

Abstract

-

Downloads

How to Cite

เพ่งธรรมกีรติ ภ., & โหมดตาด อ. (2014). ปุ๋ยไนโตรเจน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม. Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 52–57. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17067

Issue

Section

บทความวิชาการ