ประเทศไทย : ช่วยกันคิดก่อนจะค้าน........พลังงานนิวเคลียร์

Authors

  • รุ้งเพชร แข็งแรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000

Abstract

-

Downloads

How to Cite

แข็งแรง ร. (2014). ประเทศไทย : ช่วยกันคิดก่อนจะค้าน.พลังงานนิวเคลียร์. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 72–83. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17059

Issue

Section

บทความวิชาการ