การชะลอความแก่ด้วย Probiotic Bacteria

Authors

  • อุไรวรรณ วิจารณกุล รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000

Abstract

-

Downloads

How to Cite

วิจารณกุล อ. (2014). การชะลอความแก่ด้วย Probiotic Bacteria. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 61–64. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17055

Issue

Section

บทความวิชาการ