การดูแลสุขภาพ.....วิถีจีน.....วิถีไทย

Authors

  • ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000

Abstract

-

Downloads

How to Cite

บุญยะรัตน์ ฤ. (2014). การดูแลสุขภาพ.วิถีจีน.วิถีไทย. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 52–60. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17053

Issue

Section

บทความวิชาการ