ภาคเกษตรกับบทบาทการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก

Authors

  • ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

Abstract

-

Downloads

How to Cite

เพ่งธรรมกีรติ ภ. (2014). ภาคเกษตรกับบทบาทการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 46–51. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17051

Issue

Section

บทความวิชาการ