การวิเคราะห์เศษกระจกโดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพและดัชนีหักเหแสง

Main Article Content

ปัทมา แสงน้อย

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
แสงน้อย ป., “การวิเคราะห์เศษกระจกโดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพและดัชนีหักเหแสง”, Crma. J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 109–121, ธ.ค. 2014.
บท
บทความวิจัย