การประมาณมุมองศาการยิงจากรอยแตกร้าวและรอยแตกทะลุที่กระจกบังลมด้านหน้ารถยนต์

Main Article Content

พิมพ์นภัส ศรีอิ่นแก้ว
เอกสันติ์ สุขวัจน์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีอิ่นแก้ว พ. และ สุขวัจน์ เ., “การประมาณมุมองศาการยิงจากรอยแตกร้าวและรอยแตกทะลุที่กระจกบังลมด้านหน้ารถยนต์”, Crma. J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 97–108, ธ.ค. 2014.
บท
บทความวิจัย