การทดสอบการรับแรงของโครงเหล็กเสริมที่ใช้การปรับปรุงเรือทุ่นของสะพานเครื่องหนุนลอยเอ็มจีบีให้ใช้ได้กับเครื่องบนของสะพานเอ็ม 4

Main Article Content

ณัฐพร นุตยะสกุล
วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ
ชวน จันทวาลย์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
นุตยะสกุล ณ., พัฒน์วิชัยโชติ ว., และ จันทวาลย์ ช., “การทดสอบการรับแรงของโครงเหล็กเสริมที่ใช้การปรับปรุงเรือทุ่นของสะพานเครื่องหนุนลอยเอ็มจีบีให้ใช้ได้กับเครื่องบนของสะพานเอ็ม 4”, Crma. J., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 148–159, พ.ค. 2010.
บท
บทความวิจัย